Dzień Patrona w SP10

 

 

To już po raz trzeci w konkursowej formule

W Dniu Patrona  - Zofii Kossak - nasza szkoła zamienia się w miejsce najwyższego wysiłku. Uczniowie szczerze pracują nad rozwiązaniem postawionych zadań. Nawet bez specjalnego nakłaniania i pod  dość pobłażliwym nadzorem starają się jak nigdy w dzień powszedni !

Prestiż i nagroda Dyrektora jest nadzwyczajną motywacja w tym nadzwyczajnym dniu !

Najpiewrw był apel i Rada Rodziców rozdzieliła nagrody w organizowanych przez siebie zabawach - tort i dyplomy. Wygrała klasa

p. Małgorzyty Lewandowskiej. Potem maluchy poszły na Rajd, a w szkole zakręciło się !

Tym Razem było tylko dziewięć zadań, ale i te zajęły czas do południa, a emocji było co nie miara !

Najwięcej, oczywiście podczas ostatniego aktu konkursu - zliczania punktów, który tradycyjnie odbywał się  w głównej sali gimnastycznej.

Wygrali uczniowie z 6a i jako zwycięzców Dyrektor SP 10 nagrodzi klasę czymś ekstra.

Zobaczymy. Tymczasem gratulujemy ! 

A wszystkim niezwycięzcom życzymy sukcesu w przyszłym roku !