Zapisy dzieci do świetlicy szkolnej na rok 2017/2018

 

Warunki i zasady zapisu dzieci do naszych świetlic na rok szkolny 2017/2018

 

SZANOWNI  RODZICE !

 

 

 

29  maja 2017 r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci klas 0-III

 

 do Świetlicy szkolnej na rok szkolny 2017/2018.

 

Warunkiem przyjęcia ucznia jest ponowne złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka

 

KARTY ZGŁOSZENIA  Z OŚWIADCZENIEM O ZATRUDNIENIU 

(obojga rodziców/prawnych opiekunów)

  

W/w karty zgłoszeń wydawane będą oddnia 29 maja w świetlicach szkolnych.

  

Formularze kart zgłoszeń dostępne są w plikach do pobrania poniżej oraz w zakładce Świetlica.

  

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia

16 czerwca 2017roku.

 

 

                                                                                                            Dyrektor szkoły

 

 

 

Pliki do pobrania