Aktualizacja legitymacji szkolnych.

Legitymacja szkolna ważna tylko z numerem PESEL !

Informujemy, że w związku ze zmianami legislacyjnymi szkolne legitymacje muszą zawierać numer PESEL. W związku z tym uczniowie, którym wydano legitymacje  w poprzednim roku szkolnym (i wcześniejszych latach) powinni stawić się  w sekretariacie szkoły celem wpisania PESEL.