Jesteś tutaj: Start / Biblioteka

Biblioteka

 

 

W dniach od 16-18. czerwca biblioteka jest nieczynna.

W tych dniach odbędą się egzaminy klas 8 i szkoła jest zamknięta. 

 

 

 

 

Wytyczne dla uczniów  w zakresie  korzystania z biblioteki szkolnej SP-10 w Legnicy

w czasie epidemii Covid-19, obowiązujący do zakończenia roku szkolnego 2019/2020

 

 

1.  Biblioteka jest czynna zgodnie z wyznaczonym harmonogramem zwrotu podręczników.

2. W bibliotece możliwe jest jedynie zwrot książek. Czytelnia jest nieczynna do odwołania.

3. W wypożyczalni może przebywać tylko jeden uczeń/rodzic, a obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek.

4. Uczniowie zwracają wypożyczone książki najpóźniej z podręcznikami

 ( zgodnie z ustalonym  wcześniej zasadami i  harmonogramem) 

5. Czytelnicy nie mają dostępu do półek z książkami. Księgozbiór podaje nauczyciel bibliotekarz. 

6. Wszystkie zapytania o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń lub zwrotów udzielane są za pośrednictwem  dziennika Librus.

7. Nauczyciele bibliotekarze przebywają w bibliotece w maseczce i rękawiczkach. Noszą osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.

8. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek powinien być w maseczce i rękawiczkach.

9. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m). 

10. Biblioteka szkolna będzie wietrzona co godzinę, a czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki , drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, czyszczone adekwatnie do liczby użytkowników.

11. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych  bibliotece: na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby); tektura i papier – wirus jest aktywny do 24 godzin.

12. Przyjęte książki zostaną  odłożone do kartonów i oznaczone zostaną datą zwrotu. Po zakończonej kwarantannie włączone będą do księgozbioru.

13. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.

14. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.

15. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem  wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

 

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie rekomendacji Biblioteki Narodowej dotyczącej organizacji pracy bibliotek szkolnych.