Informacje dla Rodziców

 

Warto przypomnieć, że pobyt dziecka w świetlicy to przedłużony proces dydaktyczno – wychowawczy, którego głównym celem  jest wszechstronny rozwój osobowości każdego dziecka. Wychowawcy w swojej pracy z dziećmi kładą duży nacisk na zaspokajanie potrzeb swoich podopiecznych. Przede wszystkim na: potrzebę aktywności i działania, potrzebę ruchu, kontaktów z rówieśnikami, akceptacji w grupie rówieśniczej, samoakceptacji, potrzebę sukcesu i potrzeby poznawcze.

 

 

 

W naszej szkole  świetlica  działa w  pięciu oddziałach:

 

klasę 1c  prowadzi p. A.Winkiewicz  w sali 103,

klasy 2a i 4b  prowadzi p. I. Sieniawska w sali 410

klasy 0 , 1b prowadzi p. B. Kurzydło w sali 413

klasy 3a i 3b prowadzi p. K. Krasuska  w sali 403,

klasy 1a, 2b prowadzi p. A. Dybała w sali 407

 

 

 

Galeria

Powiększ zdjęcie