Informacje dla Rodziców

 

Warto przypomnieć, że pobyt dziecka w świetlicy to przedłużony proces dydaktyczno – wychowawczy, którego głównym celem  jest wszechstronny rozwój osobowości każdego dziecka. Wychowawcy w swojej pracy z dziećmi kładą duży nacisk na zaspokajanie potrzeb swoich podopiecznych. Przede wszystkim na: potrzebę aktywności i działania, potrzebę ruchu, kontaktów z rówieśnikami, akceptacji w grupie rówieśniczej, samoakceptacji, potrzebę sukcesu i potrzeby poznawcze.

 

 

 

W naszej szkole  świetlica  działa w  pięciu oddziałach:

 

klasę 1b i 2c  prowadzi p. Anna Winkiewicz  w sali 403,

klasy 3a i starsze  prowadzi p. Iwona Sieniawska w sali 407

klasy 1a i 2b prowadzi p. Barbara Kurzydło w sali 403

klasy 1c i 1d prowadzi p. Katarzyna Krasuska  w sali 403,

klasy 2a i 3b prowadzi p. Alicja Dybała w sali 407

 

 

 

Galeria

Powiększ zdjęcie