Informacje dla Rodziców

 

Warto przypomnieć, że pobyt dziecka w świetlicy to przedłużony proces dydaktyczno – wychowawczy, którego głównym celem  jest wszechstronny rozwój osobowości każdego dziecka. Wychowawcy w swojej pracy z dziećmi kładą duży nacisk na zaspokajanie potrzeb swoich podopiecznych. Przede wszystkim na: potrzebę aktywności i działania, potrzebę ruchu, kontaktów z rówieśnikami, akceptacji w grupie rówieśniczej, samoakceptacji, potrzebę sukcesu i potrzeby poznawcze.

 

 

 

W naszej szkole  świetlica  działa w  pięciu oddziałach:

 

klasy 1a i 1b oraz dzieci z O. Przedszkolnego prowadzi p. Iwona Sieniawska w sali 313,

klasy 2a i 2d prowadzi p. Karolina Szymańska w sali 322.

klasy 3b, 3d i starsze prowadzi p. Alicja Dybała w sali obok stołówki

klasy 3a,3c oraz dzieci z P. Opiekuńczego prowadzi p. Hanna Domańska  w sali 116,

klasy 2b i 2c prowadzi p. Ewelina Wasylewicz w sali 313  i  salach lekcyjnych