Jesteś tutaj: Start

Strona główna

          

                   Witamy na stronie Szkoły Podstawowej Nr 10
                                 im. Zofii Kossak w Legnicy 

 

  


 

 


Zawiadamiamy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 18 stycznia 2021 roku
uczniowie klas I - III rozpoczynają zajęcia stacjonarne zgodnie z 
  Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych zamieszczonymi w Plikach do pobrania zakładki Dokumenty szkolne.

Informujemy, że w
Plikach do pobrania zakładki Dokumenty szkolne została zmieszczona Procedura realizacji nauczania zdalnego, która ustala zasady nauki w SP10 do 31 stycznia 2021r. z godnie z rozporządzeniem MEN.


Informujemy, że od 1 września 2020r. przedszkole będzie otwarte od 7.00 do 16.30.

Niezbędne informacje dotyczące organizacji przedszkola (w tym przyprowadzania i odbierania dzieci) znajdziecie Państwo w
PROCEDURZE BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W LEGNICY W CZASIE EPIDEMII WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS-CoV-2 opracowanej na podstawie najnowszych wytycznych przeciwepidemicznych GIS z dnia 25 sierpnia 2020r.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Procedurą, uwzględnienie czasu oczekiwania w kolejce podczas przyprowadzania i odbierania dziecka, pobranie i wypełnienie Oświadczenia (plik) oraz dostarczenie go w pierwszym dniu pobytu dziecka.

Liczymy na Państwa zrozumienie, wyrozumiałość i bezwzględne stosowanie się do obowiązujących w placówce procedur.


Zawiadamiamy, że w zakładce Komunikaty (Pliki do pobrania) opublikowaliśmy wszystkie Procedury związane z bezpieczeństwem uczniów i pracowników szkoły, Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 25 sierpnia 2020r. oraz formularz Oświadczenia

1. PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 IM. ZOFII KOSSAK
W LEGNICY ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK.
2. PROCEDURA BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W LEGNICY W CZASIE EPIDEMII WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS-CoV-2.
3. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM COVID-19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 IM. ZOFII KOSSAK W LEGNICY.
4. Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 25 sierpnia 2020r.
5. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna.


 


 W związku z wprowadzeniem stanu epidemii wszystkie  sprawy i zapytania  prosimy kierować na adres mailowy szkoły sp_10leg@interia.pl

Jeśli chodzi o nabór do świetlicy bardzo prosimy o wysyłanie zeskanowanych wniosków (plik do pobrania - tutaj)
i zgłoszeń drogą  elektroniczną.

Przepraszamy za utrudnienia, liczymy  na  Państwa  zrozumienie  i życzymy wszystkim zdrowia !!! 


  

 

 

Zawiadamiamy, że w  Plikach do pobrania  w zakładce Komunikaty opublikowaliśmy Procedury związane z bezpieczeństwem uczniów i pracowników szkoły.

 

Zawiadamiamy, że  w związku z bezpieczeństwem sanitarnym do Regulaminu Świetlicy i Stołówki szkolnej wprowadziliśmy Aneks ( plik do pobrania). 

 

Zawiadamiamy, że w zakładce Legnicka Edukacja Dla Przyszłości został opublikowany harmonogram zajęć realizowany w ramach projektu.

 

Zawiadamiamy, że w zakładce ODO  (pliki do pobrania) zamieściliśmy tekst Oświadczenia wyrażającego zgodę Rodziców/Opiekunów prawnych na upublicznianie wizerunku oraz imienia i nazwiska przez SP10 w celach promujących szkołę.

 

Terminarz szkolny na rok 2020/2021 został zamieszczony w Plikach do pobrania w zakładce Komunikaty. Kliknij.

Zawiadamiamy, że  zamieściliśmy w Galerii Świetlicy informację o rekrutacji dzieci  klas 0 - III do świetlicy szkolnej.

 

Zawiadamiamy, że utworzyliśmy zakładkę Rekrutacja, na której zamieszczone zostały informacje o zasadach naboru do naszej szkoły, do świetlicy szkolnej oraz  wzory druków.

 

Zawiadamiamy, że  w pasku reklam ( lewa strona ) zamieściliśmy aktywną zakładkę z elektronicznymi lekturami, które można czytać, słuchać online lub pobierać na komputery albo urządzenia mobilne - kliknij.

 

W zakładce Świetlica - pliki do pobrania - zamieściliśmy Regulamin świetlicy szkolnej - kliknij.

 

Zawiadamiamy, że w zakładce Dokumenty szkolne zamieściliśmy Regulamin korzystania ze sprzętu elektronicznego w SP10.

 

Wejście do  Oddziału Przedszkolnego  SP10  będzie otwarte tylko do godziny  8.00. Później   prosimy korzystać z wejścia głównego do szkoły.

 

Informujemy, że opublikowaliśmy ( w zakładce: Dokumenty szkolne) Regulamin  dotyczący zasad wypożyczania  podręczników szkolnych - tutaj.

 

Legitymacja szkolna ważna tylko z numerem PESEL ! - tutaj.

 

W związku ze zmianami zasad zwalniania dzieci z zajęć  wychowania fizycznego publikujemy druk (Plik do pobrania -zwolnienie wf-formularz ) niezbędny do uzyskania Decyzji Dyrektora szkoły - tutaj. Postepowanie w tej sprawie przedstawiamy - tutaj.

 

Artykuły

Rocznica bez Dnia Patrona

2021-04-08
Powiększ zdjęcie

Stypendyści

2020-09-04
Powiększ zdjęcie


Miło nam zawiadomić, 

Pożegnanie klas ósmych 2019/2020

2020-07-05
Powiększ zdjęcie

Bardzo inaczej niż zwykle. 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

2019-11-15
Powiększ zdjęcie

 w skrócie 

NPRCz

Zaproszenie na pasowanie

2020-01-21

 

          na czytelnika biblioteki szkolnej