Skład prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców

Joanna Ziółkowska

Zastępca przewodniczącej Rady Rodziców

Tomasz Kołodziej

Sekretarz Rady Rodziców

Danuta Papros

Skarbnik Rady Rodziców

Anna Furowicz

Członek prezydium Rady Rodziców

Justyna Żemło