Skład prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców

Joanna Ziółkowska

Zastępca przewodniczącej Rady Rodziców

Ewelina Ślimak

Sekretarz Rady Rodziców

Tomasz Kołodziej

Skarbnik Rady Rodziców

Anna Furowicz

Członek prezydium Rady Rodziców

Agnieszka Cholewa