Jesteś tutaj: Start / Psycholog szkolny

Psycholog szkolny

Agata Tymburska

przyjmuje w pokoju 212 na 1. piętrze

tel. 76 723 31 45


 

Drodzy Rodzice i Uczniowie,
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły możecie korzystać
z pomocy i wsparcia pedagoga/psychologa szkolnego codziennie w godzinach
od 8:00 do 12:30 poprzez wiadomości przez e-Dziennik, e-mail a.tymburska@wp.pl lub w sytuacjach koniecznych pod nr telefonu 574-678-637.


 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek


8.00-13.00

8.00-12.00

9.00-15.00

10.00 - 13.00

8.00-12.00

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania psycholog

 • udziela pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
 • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 • udziela porad  i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach  rówieśniczych i środowiskowych,
 • przeciwdziała formom niedostosowania społecznego uczniów,
 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego,
 • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,
 • prowadzi terapię indywidualną i grupową ucznia,
 • udziela pomocy i wsparcia rodzicom w realizowaniu ich funkcji wychowawczych  i opiekuńczych,
 • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom osieroconym, z rodzin patologicznych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
 • wnioskuje o skierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do sądu dla nieletnich,
 • wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej,
 • prowadzi zajęcia profilaktyczne dla uczniów,
 • współpracuje z nauczycielami oraz instytucjami wspierającymi szkołę.

 

 

 

Uczniu, jeśli :

 - jesteś samotny

- masz problem z nauką

- czujesz, ze nikt Cię nie rozumie

- jesteś w trudnej sytuacji materialnej

- chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz, w jaki sposób

- ktoś Cię krzywdzi

- chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem, ciekawymi pomysłami

-  potrzebujesz rozmowy w trudnej sytuacji, w której się znalazłeś...

                                                                                           … przyjdź !

- także z każdą inną sprawą, która jest dla Ciebie ważna.

 

 

 

 

Rodzicu, jeśli:

- trzeba zdiagnozować problemy i trudności dziecka,

- należy stworzyć odpowiednie lub specjalne warunki do nauki, rozwoju zdolności i zainteresowań dziecka,

- trzeba poinformować szkołę o problemach dziecka i jego rodziny,

- dziecko ma trudności adaptacyjne i emocjonalne lub problemy z nauką, - pojawiają się konflikty dziecka z pracownikami szkoły, trudności w relacjach z innymi dziećmi,

- trzeba określić zasoby dziecka, zaakcentować mocne strony, okazać dumę z osiągnięć dziecka, wspólnie świętować sukcesy,

- trzeba przedyskutować jakiś problem, stworzyć plan działania,

- pojawia się chęć „wygadania się”, wyżalenia, uzyskania porady lub wsparcia w trudnych chwilach,

- pojawiają się trudne uczucia w stosunku do dziecka: zniecierpliwienie, niechęć, bezradność, smutek czy złość,

- trzeba wspólnie działać, aby pomóc dziecku w problemach w szkole lub poza nią.