Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Witamy na naszej stronie !

Rekrutacja

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi naboru 
do SP10 w roku szkolnym 2022/2023.

 

Druki można otrzymać w sekretariacie szkoły  lub pobrać z naszej  strony internetowej (Pliki do pobrania - Wniosek  i Zgłoszenie - poniżej).

 

Rekrutacja  do  klas  pierwszych

na  rok  szkolny 2022/2023

 

 1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej szkoły podstawowej na podstawie zgłoszenia rodziców w dniach  od  01.03.2022 r. do 31.03.2022r.

( druk: Zgłoszenie do klasy  pierwszej)

 1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie  złożonego wniosku (druk: Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej).

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz             postępowaniu  uzupełniającym   do  klas   pierwszych  dla

dzieci  zamieszkałych  poza obwodem  szkoły.

 

 L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w  postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie  wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata  kryteriów

04.07- 06.07

24.08 - 25.08

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów

07.07-08.07

26.08

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

         25.07

29.08

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia

26.07-27.07

30.08

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28.07

31.08

 

Postępowanie rekrutacyjne do klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/23 będzie prowadzone na podstawie:

1) rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021, poz. 1082 ze zm.) - zwracam w szczególności uwagę na art. 133, 149-152, 157-160,

2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737),

3) Uchwały NR XXXI/317/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 1612),

4) Zarządzenia Nr 36/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica, na rok szkolny 2022/23 ,

5) Zarządzenia Nr 9/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej, wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej, do Zespołu Szkół Muzycznych, do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, na kwalifikacyjny kurs zawodowy, na turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, do placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,  do placówki oświatowo-wychowawczej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica.

Informacje na temat rekrutacji można znaleźć  na  stronie Urzędu Miasta Legnica www.legnica.eu  w zakładce: Dla mieszkańców-Edukacja-Rekrutacja 

 

Nabór do  oddziałów przedszkolnych

w roku szkolnym 2022/2023

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych  w Szkole Podstawowej Nr 10 w Legnicy prowadzona będzie w formie elektronicznej i dotyczy oddziału dla dzieci trzyletnich i czteroletnich oraz oddziału przedszkolnego (tzw. zerówka szkolna) dla dzieci sześcioletnich .

W celuprzeprowadzeniarejestracjizgłoszeniadzieckanależywypełnićwniosek na stronie:https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/legnica.

Miejsce pierwsze na liście preferencji jest miejscem pierwszego wyboru. Następnie wniosek należy wydrukować i dostarczyć do sekretariatu szkoły/ przedszkola pierwszego wyboru. Do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

 

HARMONOGRAM  POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w  postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

04.03 -15.03

11.05-13.05

2.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dokumentów  potwierdzających  spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

16.03-18.03

16.05-18.05

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

05.04

02.06

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia

05.04-07.04

02.06- 06.06

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

08.04

07.06

 

Szczegółowe informacje o rekrutacji można uzyskać na stronie :
http://www.portal.legnica.eu/edukacja-7-56/rekrutacja/

 

 

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-08-20 11:18przez:
Opublikowano:2021-08-20 08:02przez:
Zmodyfikowano:2022-02-28 12:58przez:
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 10 w Legnicy
Odwiedziny:2496

Rejestr zmian

 • [2022-02-28 12:58:29]1
 • [2022-02-28 12:57:50]1
 • [2022-02-28 12:57:27]1
 • [2022-02-26 19:00:23]1
 • [2022-02-26 19:00:17]1
 • [2022-02-26 18:58:55]1
 • [2022-02-26 18:57:51]1
 • [2022-02-26 18:55:34]1
 • [2021-08-20 15:21:15]47
 • [2021-08-20 15:19:46]46
 • [2021-08-20 11:18:08]10