Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Witamy na naszej stronie !

Rekrutacja

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi naboru 
do SP10 w roku szkolnym 2024/2025.

 

Druki można otrzymać w sekretariacie szkoły  lub pobrać z naszej  strony internetowej (Pliki do pobrania - Wniosek  i Zgłoszenie - poniżej).

 

 

Rekrutacja do klas pierwszych

na rok szkolny 2024/2025

 

I. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej szkoły podstawowej na podstawie zgłoszenia rodziców w dniach od 01.03.2024 r. do 31.03.2024 r.

( druk: Zgłoszenie do klasy pierwszej)

II. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie złożonego wniosku

(druk: Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej).

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych dla

dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w  postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów

1.07- 3.07

21.08 - 22.08

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów

4.07-5.07

23.08

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22.07

26.08

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia

23.07-24.07

27.08

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25.07

28.08

 

Postępowanie rekrutacyjne do klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/25 będzie prowadzone na podstawie:

1) rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023, poz. 900 ze zm.) art. 133, 149-152, 157-160,

2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada  2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r., poz. 2431),

3) Uchwały NR XXXI/317/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 1612),

4) Zarządzenia Nr 27/PM/2024 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15  stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica, na rok szkolny 2024/25,

5) Zarządzenia Nr 9/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej, wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej, do Zespołu Szkół Muzycznych, do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, na kwalifikacyjny kurs zawodowy, na turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, do placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,  do placówki oświatowo-wychowawczej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć  na  stronie Urzędu Miasta Legnica www.legnica.eu  w zakładce: Dla mieszkańców-Edukacja-Rekrutacja 

 

Nabór do oddziału przedszkolnego

w roku szkolnym 2024/2025

 

Rekrutacja w Szkole Podstawowej Nr 10 w Legnicy prowadzona będzie w formie elektronicznej i dotyczy oddziału przedszkolnego (tzw. zerówka szkolna) dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich.

W celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia dziecka należy wypełnić wniosek na stronie : www.legnica.przedszkola.vnabor.pl

Miejsce pierwsze na liście preferencji jest miejscem pierwszego wyboru. Następnie wniosek należy wydrukować i dostarczyć do sekretariatu szkoły/ przedszkola pierwszego wyboru. Do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGOL.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w  postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1.03 - 14.03

6.05 - 8.05

2.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15.03 - 19.03

9.05 - 13.05

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

5.04

3.06

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia

5.04 - 9.04

3.06- 15.06

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

10.04

6.06Szczegółowe informacje o rekrutacji można uzyskać na stronie :

http://www.portal.legnica.eu/edukacja-7-56/rekrutacja/

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-08-20 11:18przez:
Opublikowano:2021-08-20 15:24przez:
Zmodyfikowano:2022-02-28 12:58przez:
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 10 w Legnicy
Odwiedziny:5810

Rejestr zmian

 • [2022-02-28 12:58:29]1
 • [2022-02-28 12:57:50]1
 • [2022-02-28 12:57:27]1
 • [2022-02-26 19:00:23]1
 • [2022-02-26 19:00:17]1
 • [2022-02-26 18:58:55]1
 • [2022-02-26 18:57:51]1
 • [2022-02-26 18:55:34]1
 • [2021-08-20 15:21:15]47
 • [2021-08-20 15:19:46]46
 • [2021-08-20 11:18:08]10